System weryfikacji poprawności danych przestrzennych w konkursie

Zgodnie z regulaminem konkursu ofert Azbest 2016! elementem wniosku konkursowego musi być potwierdzenie zdolności wnioskodawcy do przygotowywania prawidłowych plików zawierających dane przestrzenne o inwentaryzowanych wyrobach azbestowych.

Niniejszy formularz pozwala zweryfikować przykładowe pliki przygotowane przez wnioskodawcę. W przypadku pomyślnego przejścia weryfikacji możliwe będzie pobranie potwierdzenia weryfikacji w formie pliku PDF, wydrukować i załączyć do wniosku.

Szczegółowa instrukcja przygotowania pliku do weryfikacji / Szablon pliku shp

System weryfikacyjny


Logowanie za pomocą danych dostępowych do Bazy Azbestowej

Co zrobić gdy nie posiadam dostępu lub otrzymuję komunikat "niepoprawny login lub hasło"